Tour 2 đảo Phú Yên: Hòn Nưa và Hòn Chùa 2 ngày 1 đêm

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Hòn Nưa
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

6 %

1.890.000 đ

1.765.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Phú Yên – Quy Nhơn: Khám phá xứ Nẫu 4 ngày 3 đêm

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Quy Nhơn
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng tuần

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

12 %

3.750.000 đ

3.290.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Phú Yên – Quy Nhơn 5 ngày 4 đêm

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Quy Nhơn
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hàng tuần

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

12 %

4.250.000 đ

3.740.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Đảo Nhất Tự Sơn – bãi tắm Vịnh Hòa – Đồi cát Từ Nham

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Sông Cầu
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

15 %

825.000 đ

695.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Nhà thờ Mằng Lăng – Gành Đá Dĩa – Đầm Ô Loan – Bãi Xép

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Gành Đá Dĩa
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

3 %

725.000 đ

698.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Hải đăng Mũi Điện – Bãi Môn – Vũng Rô – Đảo Hòn Nưa

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Vũng Rô
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7 %

775.000 đ

720.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour làng nghề Phú Yên 1 ngày: Văn hóa xứ Hoa Anh

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Sông Cầu
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

12 %

675.000 đ

590.000 đ

Gửi yêu cầu

Tuy Hòa City Tour 1 ngày

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Tuy Hòa
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: hàng tuần

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

17 %

595.000 đ

490.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Cao Nguyên Vân Hòa – Vườn Dâu Tây – Trái Đỏ – Hồ Long Vân

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Vân Hòa
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hành tuần

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

17 %

700.000 đ

575.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Đảo Điệp Sơn – Vũng Rô – Bãi Môn – Mũi Điện

Điểm khởi hành: Tuy Hòa
Điểm đến: Điệp Sơn
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: hàng tuần

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

8 %

975.000 đ

895.000 đ

Gửi yêu cầu
1 2